یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


cPanel/WHM VPS License (-4 موجود است)
لایسنس: cPanel/WHM بر روی سرور مجازی
قیمت ماهیانه - €4.89EUR
قیمت سالیانه - €3.49EUR
سی پنل مخصوص سرور اختصاصی (-1 موجود است)
لایسنس: cPanel/WHM بر روی سرور اختصاصی
قیمت ماهیانه - €10.84EUR
قیمت 3 ماه - €10.50EUR
قیمت 6 ماه - €9.92EUR
قیمت سالیانه - €9.04EUR
Cloud Linux License - قابل استفاده در سی پنل (-1 موجود است)
لایسنس: Cloud Linux قابل استفاده در سی پنل
قیمت ماهیانه - €3.84EUR
لایسنس Cloud Linux برای کنترل پنل های دیگر (-1 موجود است)
لایسنس: Cloud Linux برای کنترل پنلهای دیگر
قیمت ماهیانه - €4.19EUR
DirectAdmin VPS License (-2 موجود است)
لایسنس: DirectAdmin بر روی سرور مجازی - ماهانه
قیمت ماهیانه - €1.39EUR + €0.32EUR هزینه تنظیم
قیمت 3 ماه - €1.28EUR + €0.32EUR هزینه تنظیم
قیمت 6 ماه - €1.05EUR + €0.32EUR هزینه تنظیم
قیمت سالیانه - €0.93EUR + €0.32EUR هزینه تنظیم
WHMCS Branded License - با برند (-1 موجود است)
لایسنس: WHMCS Branded - با برند
قیمت ماهیانه - €4.89EUR
SolusVM Master license (-1 موجود است)
Solus Virtual Manager (SolusVM) Master :license
قیمت ماهیانه - €0.90EUR
SolusVM Unlimited Slave License (-1 موجود است)
SolusVM Unlimited Slave :License
قیمت ماهیانه - €2.72EUR