Transfer in a Domain

دسته بندی ها:
واحد پول:
  کلیه پسوند ها قابل تمدید و انتقال هستند .
  در صورتی که مایل هستید دامنه در سیستم خاصی ثبت شود، قبل از سفارش با بخش فروش در ارتباط باشید .
  لطفا قبل از ثبت دامنه با پسوند های جدید, gtld ها و یا نام های رند، اینجا را (حتما) مطالعه فرمایید.

www.

Secure Transaction  فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (44.200.140.218) وارد شده است.