یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


هاست وارز دایرکت ادمین رایگان - DA-50MB-Cloud (-1 موجود است)
فضای میزبانی: 50 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
کنترل پنل: دایرکت ادمین + cloud linux
هاست: ابری با منابع کاملاً اختصاصی
لوکیشن: هلند - وارز تورنت ازاد
مجهز: آنتی ویروس قدرتمند ClamAv
قابلیت: ارتقا سرویس ها در هرزمانی
دامین اضافه : ندارد
دامنه پارک : ندارد
دیتابیس: 1
بقیه امکانات : نامحدود
وب سرور : آپاچی+Nginx دارای LiteSpeed Technologies API
قابلیت انتخاب ورژن: php به دلخواه شما (php 4.4 to 5.6)
بک آپ گیری : منظم و ماهانه و یک روز درمیان
آپ تاییم : %99.99
مشخصات کامل هاست :کلیک کنید

---هاست رایگان نیاز به تایید ادمین سایت جهت فعالسازی دارد
رایگان!
هاست وارز دایرکت ادمین - DA-100MB-Clould (-1 موجود است)
فضای میزبانی: 100 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
کنترل پنل: دایرکت ادمین + cloud linux
هاست: ابری با منابع کاملاً اختصاصی
تحویل : فوری
لوکیشن: هلند - وارز تورنت ازاد
مجهز: آنتی ویروس قدرتمند ClamAv
قابلیت: ارتقا سرویس ها در هرزمانی
دامین اضافه : 1
دامنه پارک :10
بقیه امکانات : نامحدود
وب سرور : آپاچی+Nginx دارای LiteSpeed Technologies API
آپ تاییم : %99.99
قابلیت انتخاب ورژن: php به دلخواه شما (php 4.4 to 5.6)
بک آپ گیری : منظم و ماهانه و یک روز درمیان
مشخصات کامل هاست :کلیک کنید

قیمت ماهیانه - USD1990.00$
قیمت سالیانه - USD991.67$
هاست وارز دایرکت ادمین - DA-250MB-Cloud (-1 موجود است)
فضای میزبانی: 250 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
کنترل پنل: دایرکت ادمین + cloud linux
هاست: ابری با منابع کاملاً اختصاصی
تحویل : فوری
لوکیشن: هلند - وارز تورنت ازاد
مجهز: آنتی ویروس قدرتمند ClamAv
قابلیت: ارتقا سرویس ها در هرزمانی
دامین اضافه :2
دامنه پارک :نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
وب سرور : آپاچی+Nginx دارای LiteSpeed Technologies API
آپ تاییم : %99.99
قابلیت انتخاب ورژن: php به دلخواه شما (php 4.4 to 5.6)
بک آپ گیری : منظم و ماهانه و یک روز درمیان
مشخصات کامل هاست :کلیک کنید

قیمت ماهیانه - USD2490.00$
قیمت سالیانه - USD1241.67$
هاست وارز دایرکت ادمین - DA-500MB-Cloud (-1 موجود است)
فضای میزبانی: 500 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
کنترل پنل: دایرکت ادمین + cloud linux
هاست: ابری با منابع کاملاً اختصاصی
تحویل : فوری
لوکیشن: هلند - وارز تورنت ازاد
مجهز: آنتی ویروس قدرتمند ClamAv
قابلیت: ارتقا سرویس ها در هرزمانی
دامین اضافه :5
دامنه پارک :نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
وب سرور : آپاچی+Nginx دارای LiteSpeed Technologies API
آپ تاییم : %99.99
قابلیت انتخاب ورژن: php به دلخواه شما (php 4.4 to 5.6)
بک آپ گیری : منظم و ماهانه و یک روز درمیان
مشخصات کامل هاست :کلیک کنید

قیمت ماهیانه - USD3000.00$
قیمت سالیانه - USD1658.33$
هاست وارز دایرکت ادمین - DA-1GB-Cloud (-1 موجود است)
فضای میزبانی: 1 گیگ بایت
پهنای باند: نامحدود
کنترل پنل: دایرکت ادمین + cloud linux
هاست: ابری با منابع کاملاً اختصاصی
تحویل : فوری
لوکیشن: هلند - وارز تورنت ازاد
مجهز: آنتی ویروس قدرتمند ClamAv
قابلیت: ارتقا سرویس ها در هرزمانی
دامین اضافه :نامحدود
دامنه پارک :نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
وب سرور : آپاچی+Nginx دارای LiteSpeed Technologies API
آپ تاییم : %99.99
قابلیت انتخاب ورژن: php به دلخواه شما (php 4.4 to 5.6)
بک آپ گیری : منظم و ماهانه و یک روز درمیان
مشخصات کامل هاست :کلیک کنید

قیمت ماهیانه - USD3590.00$
قیمت سالیانه - USD2491.67$
هاست وارز دایرکت ادمین - DA-2GB-Cloud (-1 موجود است)
فضای میزبانی: 2 گیگ بایت
پهنای باند: نامحدود
کنترل پنل: دایرکت ادمین + cloud linux
هاست: ابری با منابع کاملاً اختصاصی
تحویل : فوری
لوکیشن: هلند - وارز تورنت ازاد
مجهز: آنتی ویروس قدرتمند ClamAv
قابلیت: ارتقا سرویس ها در هرزمانی
دامین اضافه :نامحدود
دامنه پارک :نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
وب سرور : آپاچی+Nginx دارای LiteSpeed Technologies API
آپ تاییم : %99.99
قابلیت انتخاب ورژن: php به دلخواه شما (php 4.4 to 5.6)
بک آپ گیری : منظم و ماهانه و یک روز درمیان
مشخصات کامل هاست :کلیک کنید

قیمت ماهیانه - USD3990.00$
قیمت سالیانه - USD3325.00$
هاست وارز دایرکت ادمین - DA-3GB-cloud (-1 موجود است)
فضای میزبانی: 3 گیگ بایت
پهنای باند: نامحدود
کنترل پنل: دایرکت ادمین + cloud linux
هاست: ابری با منابع کاملاً اختصاصی
تحویل : فوری
لوکیشن: هلند - وارز تورنت ازاد
مجهز: آنتی ویروس قدرتمند ClamAv
قابلیت: ارتقا سرویس ها در هرزمانی
دامین اضافه :نامحدود
دامنه پارک :نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
وب سرور : آپاچی+Nginx دارای LiteSpeed Technologies API
آپ تاییم : %99.99
قابلیت انتخاب ورژن: php به دلخواه شما (php 4.4 to 5.6)
بک آپ گیری : منظم و ماهانه و یک روز درمیان
مشخصات کامل هاست :کلیک کنید
قیمت ماهیانه - USD4990.00$
قیمت سالیانه - USD4158.33$
هاست وارز دایرکت ادمین - DA-5GB-cloud (-1 موجود است)
فضای میزبانی: 5 گیگ بایت
پهنای باند: نامحدود
کنترل پنل: دایرکت ادمین + cloud linux
هاست: ابری با منابع کاملاً اختصاصی
تحویل : فوری
لوکیشن: هلند - وارز تورنت ازاد
مجهز: آنتی ویروس قدرتمند ClamAv
قابلیت: ارتقا سرویس ها در هرزمانی
دامین اضافه :نامحدود
دامنه پارک :نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
وب سرور : آپاچی+Nginx دارای LiteSpeed Technologies API
آپ تاییم : %99.99
قابلیت انتخاب ورژن: php به دلخواه شما (php 4.4 to 5.6)
بک آپ گیری : منظم و ماهانه و یک روز درمیان
مشخصات کامل هاست :کلیک کنید

قیمت ماهیانه - USD5990.00$
قیمت سالیانه - USD4991.67$
هاست وارز دایرکت ادمین - DA-10GB-cloud (-1 موجود است)
فضای میزبانی: 10 گیگ بایت
پهنای باند: نامحدود
کنترل پنل: دایرکت ادمین + cloud linux
هاست: ابری با منابع کاملاً اختصاصی
تحویل : فوری
لوکیشن: هلند - وارز تورنت ازاد
مجهز: آنتی ویروس قدرتمند ClamAv
قابلیت: ارتقا سرویس ها در هرزمانی
دامین اضافه :نامحدود
دامنه پارک :نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
وب سرور : آپاچی+Nginx دارای LiteSpeed Technologies API
آپ تاییم : %99.99
قابلیت انتخاب ورژن: php به دلخواه شما (php 4.4 to 5.6)
بک آپ گیری : منظم و ماهانه و یک روز درمیان
مشخصات کامل هاست :کلیک کنید

قیمت ماهیانه - USD8990.00$
قیمت 3 ماه - USD8300.00$
قیمت سالیانه - USD7491.67$