یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


هاست پرسرعت SSD-100MB Cloud
100 مگابایت هارد SSD:فضای میزبانی
ندارد: دامین اضافه
دیتابیس : 2عدد
نامحدود : دامنه پارک
IP اختصاصي:در صورت درخواست
DNS اختصاصی: در صورت نیاز
نامحدود:بقیه امکانات
لیست امکانات هاست :کلیک کنید
قیمت ماهیانه - €1.47EUR
قیمت سالیانه - €1.23EUR
هاست پرسرعت SSD-250MB Cloud
250 مگابایت هارد SSD:فضای میزبانی
دامین اضافه: 1 عدد
دیتابیس : 4 عدد
نامحدود : دامنه پارک
IP اختصاصي:در صورت درخواست
DNS اختصاصی: در صورت نیاز
نامحدود:بقیه امکانات
لیست امکانات هاست :کلیک کنید
قیمت ماهیانه - €1.75EUR
قیمت سالیانه - €1.45EUR
هاست پرسرعت SSD-500MB Cloud
512 مگابایت هارد SSD:فضای میزبانی
دامین اضافه: 2 عدد
دیتابیس : 10 عدد
نامحدود : دامنه پارک
IP اختصاصي:در صورت درخواست
DNS اختصاصی: در صورت نیاز
نامحدود:بقیه امکانات
لیست امکانات هاست :کلیک کنید
قیمت ماهیانه - €1.96EUR
قیمت سالیانه - €1.63EUR (دامنه رایگان)
هاست پرسرعت SSD-1GB Cloud
1024 مگابایت هارد SSD:فضای میزبانی
دامین اضافه: 5 عدد
دیتابیس: نامحدود
نامحدود : دامنه پارک
IP اختصاصي:در صورت درخواست
DNS اختصاصی: در صورت نیاز
نامحدود:بقیه امکانات
لیست امکانات هاست :کلیک کنید
قیمت ماهیانه - €2.45EUR
قیمت سالیانه - €2.04EUR (دامنه رایگان)
هاست پرسرعت SSD-2GB Cloud
2048 مگابایت هارد SSD:فضای میزبانی
دامین اضافه: 10 عدد
دیتابیس: نامحدود
نامحدود : دامنه پارک
IP اختصاصي:در صورت درخواست
DNS اختصاصی: در صورت نیاز
نامحدود:بقیه امکانات
لیست امکانات هاست :کلیک کنید
قیمت ماهیانه - €2.94EUR
قیمت سالیانه - €2.45EUR (دامنه رایگان)
هاست پرسرعت SSD-5GB Cloud
5120 مگابایت هارد SSD:فضای میزبانی
دامین اضافه: 10 عدد
دیتابیس: نامحدود
نامحدود : دامنه پارک
IP اختصاصي:در صورت درخواست
DNS اختصاصی: در صورت نیاز
نامحدود:بقیه امکانات
لیست امکانات هاست :کلیک کنید
قیمت ماهیانه - €3.43EUR
قیمت سالیانه - €2.86EUR (دامنه رایگان)
هاست پرسرعت SSD-10GB Cloud
10240 مگابایت هارد SSD:فضای میزبانی
دامین اضافه: 10 عدد
دیتابیس: نامحدود
نامحدود : دامنه پارک
IP اختصاصي:در صورت درخواست
DNS اختصاصی: در صورت نیاز
نامحدود:بقیه امکانات
لیست امکانات هاست :کلیک کنید
قیمت ماهیانه - €4.41EUR
قیمت سالیانه - €3.68EUR (دامنه رایگان)
هاست پرسرعت SSD-20GB Cloud
20 گیگ بایت هارد SSD:فضای میزبانی
امحدود : دامنه اضافه
دیتابیس: نامحدود
نامحدود : دامنه پارک
IP اختصاصي:در صورت درخواست
DNS اختصاصی: در صورت نیاز
رم فیزیکی 1GB - رم ویرچوال 4GB
سی پی یو یک کور اختصاصی 3.5Ghz
نامحدود:بقیه امکانات
قیمت ماهیانه - €5.39EUR
قیمت سالیانه - €4.49EUR (دامنه رایگان)
پکیج هاست ابری SSD اختصاصی کاستم (-4 موجود است)
انتخابی:فضای میزبانی
انتخابی: دامین اضافه
انتخابی:دیتابیس
نامحدود : دامنه پارک
IP اختصاصي:در صورت درخواست
DNS اختصاصی: در صورت نیاز
نامحدود:بقیه امکانات
لیست امکانات هاست :کلیک کنید
نحوی سفارش :با بخش فروش در تماس باشید
قیمت ماهیانه - €0.01EUR
قیمت سالیانه - €0.00EUR (دامنه رایگان)