یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


هاست پرسرعت SSD-100MB Cloud
100 مگابایت هارد SSD:فضای میزبانی
ندارد: دامین اضافه
دیتابیس : 2عدد
نامحدود : دامنه پارک
IP اختصاصي:در صورت درخواست
DNS اختصاصی: در صورت نیاز
نامحدود:بقیه امکانات
لیست امکانات هاست :کلیک کنید
قیمت ماهیانه - USD1.50$
قیمت سالیانه - USD0.83$
هاست پرسرعت SSD-250MB Cloud
250 مگابایت هارد SSD:فضای میزبانی
دامین اضافه: 1 عدد
دیتابیس : 4 عدد
نامحدود : دامنه پارک
IP اختصاصي:در صورت درخواست
DNS اختصاصی: در صورت نیاز
نامحدود:بقیه امکانات
لیست امکانات هاست :کلیک کنید
قیمت ماهیانه - USD2.00$
قیمت سالیانه - USD1.67$
هاست پرسرعت SSD-500MB Cloud
512 مگابایت هارد SSD:فضای میزبانی
دامین اضافه: 2 عدد
دیتابیس : 10 عدد
نامحدود : دامنه پارک
IP اختصاصي:در صورت درخواست
DNS اختصاصی: در صورت نیاز
نامحدود:بقیه امکانات
لیست امکانات هاست :کلیک کنید
قیمت ماهیانه - USD3.00$
قیمت سالیانه - USD2.50$ (دامنه رایگان)
هاست پرسرعت SSD-1GB Cloud
1024 مگابایت هارد SSD:فضای میزبانی
دامین اضافه: 5 عدد
دیتابیس: نامحدود
نامحدود : دامنه پارک
IP اختصاصي:در صورت درخواست
DNS اختصاصی: در صورت نیاز
نامحدود:بقیه امکانات
لیست امکانات هاست :کلیک کنید
قیمت ماهیانه - USD4.00$
قیمت سالیانه - USD3.33$ (دامنه رایگان)
هاست پرسرعت SSD-2GB Cloud
2048 مگابایت هارد SSD:فضای میزبانی
دامین اضافه: 10 عدد
دیتابیس: نامحدود
نامحدود : دامنه پارک
IP اختصاصي:در صورت درخواست
DNS اختصاصی: در صورت نیاز
نامحدود:بقیه امکانات
لیست امکانات هاست :کلیک کنید
قیمت ماهیانه - USD5.00$
قیمت سالیانه - USD4.17$ (دامنه رایگان)
هاست پرسرعت SSD-5GB Cloud
5120 مگابایت هارد SSD:فضای میزبانی
دامین اضافه: 10 عدد
دیتابیس: نامحدود
نامحدود : دامنه پارک
IP اختصاصي:در صورت درخواست
DNS اختصاصی: در صورت نیاز
نامحدود:بقیه امکانات
لیست امکانات هاست :کلیک کنید
قیمت ماهیانه - USD6.50$
قیمت سالیانه - USD5.42$ (دامنه رایگان)
هاست پرسرعت SSD-10GB Cloud
10240 مگابایت هارد SSD:فضای میزبانی
دامین اضافه: 10 عدد
دیتابیس: نامحدود
نامحدود : دامنه پارک
IP اختصاصي:در صورت درخواست
DNS اختصاصی: در صورت نیاز
نامحدود:بقیه امکانات
لیست امکانات هاست :کلیک کنید
قیمت ماهیانه - USD7.50$
قیمت سالیانه - USD6.25$ (دامنه رایگان)
هاست پرسرعت SSD-20GB Cloud
20 گیگ بایت هارد SSD:فضای میزبانی
امحدود : دامنه اضافه
دیتابیس: نامحدود
نامحدود : دامنه پارک
IP اختصاصي:در صورت درخواست
DNS اختصاصی: در صورت نیاز
رم فیزیکی 1GB - رم ویرچوال 4GB
سی پی یو یک کور اختصاصی 3.5Ghz
نامحدود:بقیه امکانات
قیمت ماهیانه - USD8.50$
قیمت سالیانه - USD7.08$ (دامنه رایگان)
پکیج هاست ابری SSD اختصاصی کاستم (-4 موجود است)
انتخابی:فضای میزبانی
انتخابی: دامین اضافه
انتخابی:دیتابیس
نامحدود : دامنه پارک
IP اختصاصي:در صورت درخواست
DNS اختصاصی: در صورت نیاز
نامحدود:بقیه امکانات
لیست امکانات هاست :کلیک کنید
نحوی سفارش :با بخش فروش در تماس باشید
قیمت ماهیانه - USD10.00$
قیمت سالیانه - USD8.33$ (دامنه رایگان)