یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


هاست پرسرعت SSD-100MB Cloud
100 مگابایت هارد SSD:فضای میزبانی
ندارد: دامین اضافه
دیتابیس : 2عدد
نامحدود : دامنه پارک
IP اختصاصي:در صورت درخواست
DNS اختصاصی: در صورت نیاز
نامحدود:بقیه امکانات
لیست امکانات هاست :کلیک کنید
قیمت ماهیانه - تومان21,000
قیمت سالیانه - تومان17,500
هاست پرسرعت SSD-250MB Cloud
250 مگابایت هارد SSD:فضای میزبانی
دامین اضافه: 1 عدد
دیتابیس : 4 عدد
نامحدود : دامنه پارک
IP اختصاصي:در صورت درخواست
DNS اختصاصی: در صورت نیاز
نامحدود:بقیه امکانات
لیست امکانات هاست :کلیک کنید
قیمت ماهیانه - تومان25,000
قیمت سالیانه - تومان20,667
هاست پرسرعت SSD-500MB Cloud
512 مگابایت هارد SSD:فضای میزبانی
دامین اضافه: 2 عدد
دیتابیس : 10 عدد
نامحدود : دامنه پارک
IP اختصاصي:در صورت درخواست
DNS اختصاصی: در صورت نیاز
نامحدود:بقیه امکانات
لیست امکانات هاست :کلیک کنید
قیمت ماهیانه - تومان28,000
قیمت سالیانه - تومان23,333 (دامنه رایگان)
هاست پرسرعت SSD-1GB Cloud
1024 مگابایت هارد SSD:فضای میزبانی
دامین اضافه: 5 عدد
دیتابیس: نامحدود
نامحدود : دامنه پارک
IP اختصاصي:در صورت درخواست
DNS اختصاصی: در صورت نیاز
نامحدود:بقیه امکانات
لیست امکانات هاست :کلیک کنید
قیمت ماهیانه - تومان35,000
قیمت سالیانه - تومان29,167 (دامنه رایگان)
هاست پرسرعت SSD-2GB Cloud
2048 مگابایت هارد SSD:فضای میزبانی
دامین اضافه: 10 عدد
دیتابیس: نامحدود
نامحدود : دامنه پارک
IP اختصاصي:در صورت درخواست
DNS اختصاصی: در صورت نیاز
نامحدود:بقیه امکانات
لیست امکانات هاست :کلیک کنید
قیمت ماهیانه - تومان42,000
قیمت سالیانه - تومان35,000 (دامنه رایگان)
هاست پرسرعت SSD-5GB Cloud
5120 مگابایت هارد SSD:فضای میزبانی
دامین اضافه: 10 عدد
دیتابیس: نامحدود
نامحدود : دامنه پارک
IP اختصاصي:در صورت درخواست
DNS اختصاصی: در صورت نیاز
نامحدود:بقیه امکانات
لیست امکانات هاست :کلیک کنید
قیمت ماهیانه - تومان49,000
قیمت سالیانه - تومان40,833 (دامنه رایگان)
هاست پرسرعت SSD-10GB Cloud
10240 مگابایت هارد SSD:فضای میزبانی
دامین اضافه: 10 عدد
دیتابیس: نامحدود
نامحدود : دامنه پارک
IP اختصاصي:در صورت درخواست
DNS اختصاصی: در صورت نیاز
نامحدود:بقیه امکانات
لیست امکانات هاست :کلیک کنید
قیمت ماهیانه - تومان63,000
قیمت سالیانه - تومان52,500 (دامنه رایگان)
هاست پرسرعت SSD-20GB Cloud
20 گیگ بایت هارد SSD:فضای میزبانی
امحدود : دامنه اضافه
دیتابیس: نامحدود
نامحدود : دامنه پارک
IP اختصاصي:در صورت درخواست
DNS اختصاصی: در صورت نیاز
رم فیزیکی 1GB - رم ویرچوال 4GB
سی پی یو یک کور اختصاصی 3.5Ghz
نامحدود:بقیه امکانات
قیمت ماهیانه - تومان77,000
قیمت سالیانه - تومان64,167 (دامنه رایگان)
پکیج هاست ابری SSD اختصاصی کاستم (-4 موجود است)
انتخابی:فضای میزبانی
انتخابی: دامین اضافه
انتخابی:دیتابیس
نامحدود : دامنه پارک
IP اختصاصي:در صورت درخواست
DNS اختصاصی: در صورت نیاز
نامحدود:بقیه امکانات
لیست امکانات هاست :کلیک کنید
نحوی سفارش :با بخش فروش در تماس باشید
قیمت ماهیانه - تومان100
قیمت سالیانه - تومان8 (دامنه رایگان)